Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.

Työyhteisöjen kehittäminen


Avainkysymyksiä kehittämistyössä ovat

1. Miten perustehtävä hoituu ?
2. Millaiset työn ja työyhteisön rakenteet palvelevat työn tekemistä ?
3. Millaista johtajuutta yhteisössä tarvitaan ?
4. Millainen vuorovaikutus tukee työn tekemistä ?

Johto on mukana kehittämisen suunnittelussa, työskentelyssä ja tavoitteiden toteutumisen arvioinnissa. Kehittämisprosessit kestävät tavallisesti puolesta vuodesta kahteen vuoteen ja voivat sisältää mm.

Tmi Työnohjaus ja Konsultointi Tarja Saurio, Meesakatu 3 A 35, 33400 Tampere, Puh. 040 5617548

  näytä normaaliversio » Ylös