Esimiestyö ja johtajuus


Esimies tarvitsee työkaluja työyhteisön tukemiseen. Johdon koulutus ja työnohjaus liitetään osallistujien arkiseen johtamistyöhön ja strategisiin linjauksiin. Työnohjauksessa tutkitaan ja havainnoidaan esimiehen omaa työtä ja työyhteisön toimintaa, kokeillaan uusia työvälineitä ja sovelletaan opittua tietoa käytäntöön. Työnohjauksessa ratkotaan myös arkisia pulmia ja käytännön tilanteita.

Esimerkkiteemoja :
  • esimiestyö entistä tietoisemmaksi
  • esimiesroolin sisäistäminen
  • esimiehen rooliristiriidat
  • esimiehen kokonaisvaltainen hyvinvointi
  • itsensä johtaminen : ajan ja mielen hallinta
  • vuorovaikutus- ja viestintätaidot johtamisessa

Tmi Työnohjaus ja Konsultointi Tarja Saurio, Satamakatu 17 B, 33200 Tampere, Puh. 040 5617548 Mobiili