Konsultointi


Konsultti toimii asiantuntijana ja asiakkaan tukena auttaessaan häntä tutkimaan ja ratkaisemaan työhön liittyviä ongelmia. Konsultoinnissa etsitään käytännöllisiä toimintavaihtoehtoja.

Konsultoinnin tavoitteena on :
  • tavoitteiden selkeyttäminen
  • näkyvän tilanteen kartoittaminen
  • yhteisöistä nousevien ilmiöiden ( myös piilossa olevien ) havaitseminen ja ymmärtäminen
  • ratkaisuehdotusten ja erilaisten etenemisvaihtoehtojen esittäminen
Parhaimmillaan konsultaatiotyöskentely auttaa yhdistämään organisaation ja yksilön tavoitteet samansuuntaisiksi. Konsultoinnin kesto kesto on yleensä 2-4 tuntia kerrallaan. Tapaamiskertojen määrä riippuu konsultaatiotyön laajuudesta.
Tmi Työnohjaus ja Konsultointi Tarja Saurio, Satamakatu 17 B, 33200 Tampere, Puh. 040 5617548 Mobiili