Seminaarit ja luennot


Kertaluonteiset luennot tai seminaarit sopivat työyhteisöjen koulutuspäiviin, tiimien kehittämiseen, TYKY, TYHY -päiviin tai tilanteisiin, joissa halutaan yhdessä pohtia työyhteisölle tärkeitä ja ajankohtaisia teemoja.

Esimerkkiteemoja :
  • Rakentava puheeksi ottaminen
  • Tunnetaidot työpaikalla
  • Vuorovaikutus
  • Yhteiset pelisäännöt
  • Työhyvinvointi
Työnohjaus on tärkeä jakamisen ja oppimisen foorumi sekä työyhteisöä tavoitteellisesti kehittävää toimintaa esimiesten sitoutuessa siihen. Reflektoivan työskentelyn opetteleminen ja sitä kautta dialogisuus työnohjauksissa tukee työryhmiä jaksamaan haastavassa asiakastyössä sekä jatkuvassa muutoksessa.
Tmi Työnohjaus ja Konsultointi Tarja Saurio, Satamakatu 17 B, 33200 Tampere, Puh. 040 5617548 Mobiili