Työnohjaus


Työnohjausta toteutetaan
 • Esimiehille
 • Työyhteisöille
 • Ryhmille
 • Johtoryhmille
 • Yksilöille
Työnohjausistunnot kestävät tavallisesti 90-120 minuuttia. Työnohjauksen kesto vaihtelee muutamasta istunnosta useiden vuosien prosesseihin.

Työnohjaus on
 • keskusteluun perustuvaa kokemuksellista oppimista ja uuden oivaltamista omassa työssä
 • Työnohjauksessa käsitellään koulutetun työnohjaajan avulla työhön, työyhteisöön, työtilanteisiin ja erilaisiin toimintatapoihin liittyviä kokemuksia, kysymyksiä ja tunteita.
 • Työnohjaus on luottamuksellista, tavoitteellista ja yhteiseen sopimukseen perustuvaa määräaikaista työskentelyä.
 • Työnohjauksessa on mahdollista käsitellä monia sellaisia asioita, joille ei perustyön lomassa muuten jäisi aikaa.
Työnohjauksen tavoitteena on
 • auttaa työntekijää jäsentämään työtä ja lisäämään työhön liittyvää ymmärrystä
 • tunnistaa työhön liittyviä stressitekijöitä ja käsitellä niitä
 • avata työhön liittyviin asioihin uusia näkökulmia
Työnohjauksen toteutustavat ja menetelmät
 • Case-työskentely, jossa tutkitaan käytännön esimerkein työhön liittyviä ongelmia ja etsitään niihin ratkaisuja
 • Prosessimainen, pitkäjänteinen työskentely, jossa mahdollistuu opittujen asioiden soveltaminen käytännön työhön
 • Ohjauskeskustelu
 • Sosiometriset harjoitukset
 • Rooliharjoitukset
 • Visualisointi

Tmi Työnohjaus ja Konsultointi Tarja Saurio, Satamakatu 17 B, 33200 Tampere, Puh. 040 5617548 Mobiili