Työyhteisöjen kehittäminen


Avainkysymyksiä kehittämistyössä ovat

1. Miten perustehtävä hoituu ?
2. Millaiset työn ja työyhteisön rakenteet palvelevat työn tekemistä ?
3. Millaista johtajuutta yhteisössä tarvitaan ?
4. Millainen vuorovaikutus tukee työn tekemistä ?

Johto on mukana kehittämisen suunnittelussa, työskentelyssä ja tavoitteiden toteutumisen arvioinnissa. Kehittämisprosessit kestävät tavallisesti puolesta vuodesta kahteen vuoteen ja voivat sisältää mm.
  • työyhteisön koulutuspäiviä
  • työnohjausta
  • johdon konsultointia
  • johtoryhmän koulutusta

Tmi Työnohjaus ja Konsultointi Tarja Saurio, Satamakatu 17 B, 33200 Tampere, Puh. 040 5617548 Mobiili